اخبار و رویدادها
لیست اخبار
وام شهريه نيمسال اول سال تحصيلي 95-94
وام شهريه نيمسال اول سال تحصيلي 95-94
1394/08/05 :  ((هوالعلیم)) اطلاعیه وام شهریه  نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 ((براساس مقررات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم,تحقیقات وفناوری)) الف- زمان مراجعه دانشجویان متقاضی وام شهریه: از تاریخ 1394/08/06 الی 1394/08/10 با مراجعه به واحد امورمالی موسسه  ب- مدارک مورد نیاز: 1.     تکمیل فرم شماره 1(مشخصات فردی) 2.     تکمیل فرم شماره 2(تقاضای وام) 3.     تکمیل فرم شماره 3(نمونه تعهد نامه محضری) 4.  &nb ......