اخبار و رویدادها
لیست اخبار
ثبت نام کارشناسي ارشد 1395
ثبت نام کارشناسي ارشد 1395
1395/06/09 : ((موفقيت شما دانشجويان عزيز را در مرحله ورود به دانشگاه تبريك عرض مي نماييمو اميدوارم اين دوره تحصيلي را با موفقيت و سربلندي در موسسه آموزش عالي انديشه جهرم سپري نماييد))جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک ذيل ازروز یکشنبه مورخ 1395/06/14 لغایت چهارشنبه 1395/06/17 به آدرس :استان فارس- شهرستان جهرم-بلوارمعلم-خيابان انديشه-موسسه آموزش عالي انديشه جهرم مراجعه فرماييد.مدارک موردنياز جهت ثبت نام دانشجويان :1- کپي ازتمام صفحات شناسنامه(3 سري)2- کپي کارت ملي(3 سري)3- عکس 4*3 خواهران(8 قطعه)برادران (12 قطع ......
اطلاعيه انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395
اطلاعيه انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395
1395/05/26 : اﻃﻼﻋﻴﻪ انتخاب واحدبا توجه به نیاز دانشجویان به قابل دسترس بودن اطلاعاتانتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 95-1394، کلیه اطلاعیه های انتخاب واحددر این بخش موجودمی باشد.اطلاعیه ها به صورت فایلPDFتهیه و تنظیم شده و برایمشاهدهآنهامی بایست از نرم افزارهایی که قادر به اجرایفایلPDFهستند استفاده نمایید....