ورود به سامانهچهارشنبه 5 آذر 1393فارسیEnglish
اخبار و اطلاعیه ها
لیست اخبار
پذيرش بدون كنكور
پذيرش بدون كنكور
1393/08/08 :   انتخاب رشته براي شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي موسسه آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي انديشه جهرم (پذيرش براساس سوابق تحصيلي)بهمن ماه 1393 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي  موسسه  آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي انديشه جهرم( پذيرش براساس سوابق تحصيلي) موضوع قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 10/6/92 مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌رساند، كه ثبت‌نام منحصراً به صورت اينترنتي صورت مي پذيرد ......
دريافت شناسه واريزورود به سامانه آموزشيسامانه خدمات دانشچوئي