93/05/07 سه شنبه
میهمان عزیز، خوش آمدید
موسسه آموزش عالي غير دولتي - غير انتفاعي انديشه جهرم
بخش اخبار
1393
تیر
17
...عدم برگزاري درس رياضي گسسته
دانشجويان مهندسي نرم افزار
1393
تیر
9
...تاريخ ارئه پروژه نرم افزار
تاريخ دفاعيه
1   
عدم برگزاري درس رياضي گسسته : دانشجويان مهندسي نرم افزار    ...    تاريخ ارئه پروژه نرم افزار : تاريخ دفاعيه    ...    آخرين مهلت تحويل پروژه مالي : آخرين مهلت تحويل پروژه مالي    ...    
درباره erp - پشتیبانی erp 4 : تعداد کاربران آنلاین
نرم افزار جامع erp شامل قوانین کپی رایت می باشد و نوع نسخه بتا می باشد
1389/09/17 نسخه
X