ورود به سامانهپنجشنبه 22 بهمن 1394فارسیEnglish
اخبار و رویدادها
لیست اخبار
وام شهريه نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94
وام شهريه نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94
1394/11/20 : ((هوالعلیم))اطلاعیه وام شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94((براساس مقررات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم,تحقیقات وفناوری))الف- زمان مراجعه دانشجویان متقاضی وام شهریه:از تاریخ 1394/11/20 الی 1394/12/05 با مراجعه به واحد امورمالی موسسه ب- مدارک مورد نیاز:1. تکمیل فرم شماره 1(مشخصات فردی)2. تکمیل فرم شماره 2(تقاضای وام)3. تکمیل فرم شماره 3(نمونه تعهد نامه محضری)4. تصویر شناسنامه وکارت ملی5. تصویر کارت دانشجوئی6. تصویر حکم کارگزینی و یا حکم بازنشستگی ضامن7. دانشجویانی که در ترم های گذشته از وام شهری ......
راهنماي انتخاب واحد
راهنماي انتخاب واحد
1394/11/01 : *- انتخاب واحد دانشجويان صرفا به صورت اينترنتي واز طريق نرم افزار آموزشي موسسه امكان پذير است.از مراجعه حضوري وتقاضاي انتخاب واحد دستي جدا خودداري نماييد.*- جهت استفاده دانشجويان از اينترنت،كافي نت دانشگاه در ايام انتخاب واحد در اختيار دانشجويان است.*- ﺧﺎرج از زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻓﻮق، انتخاب واحد از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرﺑﺮي و دانشگاه اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .*- انتخاب واحد دانشجويان ميهمان نيز در همين ايام انجام خواهد شد.*-دانشجوياني كهدر نيمسال قبل ميهمان بوده اند موظفند ريز نمرات خوداز دانشگاه مقصد را حداكثر قبل از ايام ......
زمانبندي انتخاب واحد
زمانبندي انتخاب واحد
1394/11/01 : انتخاب واحد : 06/11/1394 لغایت 08/11/1394حذف واضافه : 419/11/139 لغایت 21/11/1394انتخب واحد با تاخیر : 24/11/1394لغایت 26/11/1394شروع کلاسها : 10/11/1394حذف اضطراری: 22/01/1395لغایت 24/01/1395پایان کلاسها : 12/03/1395شروع امتحانات: 16/03/1395پایان امتحانات : 29/03/1395مبلغ پرداختي جهت مجوز انتخاب واحد:دانشجويان گرامي دقت نمايند جهت مساعدت به دانشجويان شهريه ثابت ومتغيير هر نيمسال تحصيلي به دو قسط علي الحساب تقسيم شده است.قسط اول:پرداخت ابتداي ترم همزمان با انتخاب واحد قسط دوم:قبل از ارائه كارت ......