ورود به سامانهپنجشنبه 10 مهر 1393فارسیEnglish
اخبار و اطلاعیه ها
لیست اخبار
ثبت نام پذيرفته شدگان مهر 1393
ثبت نام پذيرفته شدگان مهر 1393
1393/05/19 : ثبت نام پذيرفته شدگان مهر 1393...
انتخاب واحد
انتخاب واحد
1393/05/19 : کلیه دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد، می بایستی حداقل مبلغ  4.000.000 ریال بصورت علی الحساب (غیر از تصفیه بدهی قبلی خویش) به حساب موسسه واریز نمایند. -شماره حساب مجاز برای پرداخت شهریه شماره حساب  0107168876005 بانک ملی بنام موسسه غیرانتفاعی اندیشه جهرم می باشد. -در صورت پرداخت اینترنتی، بلافاصله و یا مراجعه به بانک و واریز وجه نقدی، پورتال در روز بعد، جهت انتخاب واحد باز خواهد شد. - دانشجویان برای دریافت شناسه واریز می توانند ازطریق تصویر دریافت شناسه واریز بانک ملی اقدام نمای ......
دريافت شناسه واريزورود به سامانه آموزشيسامانه خدمات دانشچوئي