اخبار و اطلاعیه ها
لیست اخبار
ليست اطلاعيه هاي انتخاب واحد
ليست اطلاعيه هاي انتخاب واحد
1393/05/19 : براي دستيابي به اخبار و اطلاعيه هاي انتخاب واحد به دو روش زير عمل نمائيد....
اطلاعيه امور مالي
اطلاعيه امور مالي
1393/05/19 : از اين پس پرداخت شهريه در کليه شعب بانک ملي منوط به داشتن شناسه واريز مي باشد. جهت دريافت شناسه واريز و رقم کنترلي از يکي از روش هاي زير استفاده نماييد:...
کارت ورود به جلسه
کارت ورود به جلسه
1393/05/19 : به اطلاع تمام دانشجویان موسسه و دانشجویان مهمان می رساند، کارت ورود به جلسه امتحانات پایانی تابستان از ساعت 12 روز سه شنبه 21 مرداد از طریق سایت قابل دریافت می باشد. دانشجویان مهمان جهت ورود به پرتال موسسه از کد آموزشی که در بالای فرم انتخاب واحد آنها ثبت شده استفاده نمایند؛ ضمناً رمز ورود شماره شناسنامه می باشد. ...
دريافت شناسه واريزورود به سامانه آموزشيسامانه خدمات دانشچوئي